tütün

taban ve kalp notalar

Tütün yaprağı : keskin, sıcak , kuru, dumanlı acımtırak , güçlü, samanımsı biraz otsu kokusuyla genelde erkek parfümlerinde kullanılır. Solvent absolite distile yöntemi ile elde edilen tütün koku yağı sandal ağacı Safran ve reçine kokuları ile taban notalarda kullanılır