Beyaz gül

Genel olarak Beyaz Çiçekler Sadakat ve Saflığın , duruluğun Sembolize Ettiği gibi Beyaz güllerde genellikle saflığı, masumiyeti, gençlik, aşk ve ebedi sadakatle ilişkilendirilip yeni bir başlangıcı ve sonsuz aşkı sembolize etmektedir 'rose alba'